Fritidshusförsäkring

FritidshusVad gäller för fritidshusförsäkring och var kan du hitta den mest prisvärda försäkringen för ditt fritidshus? Det gäller att vara påläst när man tecknar försäkringar och det lönar sig att jämföra olika bolag priser och villkor. Nedan följer information om fritidshusförsäkringen. Observera att det som nämns nedan gäller normalt men att större variationer finns mellan de olika försäkringsbolagens försäkringar och villkor.

Vem omfattas av försäkringen?

 • Normalt gäller försäkringen dig som är försäkringstecknare samt övriga medlemmar i din familj.

Exakt vad är försäkrat?

 • Byggnaderna som finns på tomten samt tillbehör till dessa som verktyg, utemöbler m.m
 • Tomtmarken i vilken växtlighet, staket, flaggstång och båtbrygga ofta innefattas.
 • Lös egendom s.k lösöre som ägs privat eller lånats/hyrts av försäkringstagaren med familj.

Vad täcks inte av fritidshusförsäkringen?

 • Kontanter och värdehandlingar som förvaras i huset.
 • Båtar, åkgräsklippare och övriga motordrivnafordon som finns på tomten eller i fastigheten.
 • Djur och skador krings dessa omfattas heller inte av en fritidshusförsäkring.

Vid vilka händelser gäller fritidshusförsäkringen?

Normalt ersätts du om egendom eller byggnad vilken omfattas av försäkringen går förlorad eller skadas av följande anledningar;

 • Brand
 • Blixtnedslag
 • Vattenskador (ej vatten utifrån eller dålig dränering)
 • Större översvämmning
 • Stormskador (vältande träd etc)
 • Stöld/inbrott
 • Skadegörelse
 • Kortslutning
 • Strömavbrott

Teckna allriskförsäkring till fritidshuset?

Det är vettigt att teckna en allriskförsäkring (s.k drullesförsäkring) i tillägg till din fritidshusförsäkring. Normalt kostar den mindre än 1000 kr/år men det beror givetvis på fastighetens omfattning.