Inkomstförsäkring ger trygghet

Den som är med i a-kassan – antingen genom sitt medlemskap i en fackförening eller genom en frivillig anslutning – kan få arbetslöshetsersättning med upp till 80 % av för närvarande 18 700 kronor. Netto efter skatt innebär det att man får i handen drygt 11 000 kronor i månaden.

Om man har högre lön än 18 700 kronor är det rimligt att skydda sig mot inkomstbortfall även i den delen. Även om man är arbetslös måste man fortsätta att betala räntor och avgifter, och då kanske a-kasseersättningen inte är tillräcklig.

För att kunna få den önskade inkomstförstärkningen vid arbetslöshet kan man teckna en inkomstförsäkring. Det kan man göra hos de flesta stora försäkringsbolagen.

I de allra flesta fall har de som är anslutna till något fackförbund en obligatorisk inkomstförsäkring där premien betalas med fackföreningsavgiften. Premien för fackföreningsavgift är avdragsgill i självdeklarationen. Å andra sidan är den utfallande inkomstförstärkningen att betrakta som skattepliktig inkomst.

Är man således med i ett fackförbund har man redan en inkomstförsäkring. I de allra flesta fall är denna fackliga förmån tillräcklig. Har man höga inkomster (60 000 kronor och däröver) kan man teckna tilläggsförsäkring upp till 150 000 kronor om man exempelvis är med i Unionen.

För inkomstförsäkringen gäller vissa kvalificeringsregler. För det första måste man ha varit anställd 12 månader innan uppsägningen blev verklighet. För det andra måste man ha arbetat minst 80 timmar i veckan under samma tid. Har man varit sjukskriven eller föräldraledig räkans inte det som arbetstid men man kan få förlängd period upp till 18 månader.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *