Spara pengar på att låna

Att spara och investera sina pengar för framtiden är det många som tycker är bra. Det är en allmän rekommendation att alla bör ha ett genomtänkt och regelbundet sparande.

Investera pengarNär det kommer till lån och sparande kan det faktiskt vara bättre att sluta amortera eller till och med låna mer för att istället kunna spara undan mer pengar från sin inkomst. Om du använder dina besparingar till att betala av en större del av ditt lån försvinner möjligheten att de pengarna genererar ännu mer pengar. Du minskar förvisso dina lånekostnader i form av ränta, men å andra sidan hade din investering kunnat ge högre procentuell avkastning än räntekostnaden för lånet. Så länge du spara och investerar istället för att konsumera upp pengarna gör det inget att vara belånad. Om ränteläget skulle förändras kan du använda delar av dina besparingar för att lösa en större del av lånet och på så sätt dämpa räntekostnaden.

Med en billig belåning som t.ex. bolån finns det i dagsläget ingen anledning att amortera överdrivet mycket. Räntorna ligger på låga nivåer vliket gör att dina chanser att istället tjäna mer pengar på investeringar ökar. Om du däremot har dyra krediter är det viktigt att snabbt bli av med de skulderna eftersom det tickar iväg mycket pengar varje månad på de höga räntorna och avgifterna. När de dyra lånen väl är lösta kan du börja spara undan pengar samtidigt som du behåller de billigare lånen. Besök lånapengar365.com för att läsa mer om olika typer av lån.

Investera i aktier

Ett populärt sätt att investera sina pengar är att köpa aktier. Man bör som nybörjare på aktiehandel vara medeten om risken som finns med denna typ av investeringar. Aktier är extra känsliga för konjunktursvängningar samt politiska beslut både i Sverige, Europa och restan av världen. Aktiemarkanden är väldigt känslig för spekulationer och antaganden om att börserna kommer gå upp eller ner framöver. Länk: Wikipedia om aktier

Sprid dina risker

När man investerar i aktier är det bra att sprida sitt sparande över flera olika bolag. Detta gör att du inte är helt utelämnad åt ett bolag och hur dess aktiekurs utvecklar sig. Vill du vara lite extra försiktig bör du investera i stora traditionella bolag som SSAB, Skanska eller ABB. Vill du investara i aktier men låta andra fatta de viktiga besluten om ägande kan du köpa aktier i investmentbolag. Det är lite likt ett fondsparande på det sättet att du köper aktier i ett bolag som i sin tur investerar i olika bolag inom olika branscher. Wallenbergs Investor är ett exempel på ett stort investmentbolag.

Investera i fonder

Fonder är en populär spar- och investeringsform. Fondsparande gör att du slipper hålla lika mycket koll på aktiekurser och hur marknaden kommer utveckla sig framöver. Du köper fondandelar och låter fondförvaltaren investera dina pengar i olika bolag. Räntefonder är säkrare investering än aktiefonder. Räntefonderna placerar dina pengar i olika räntebärande pappers som statsobligationer m.m.

Fondsparande innebär dock att du betalar en procentuell avgift till fondförvaltaren. Vanligtvis någon procent på det totala värdet av dina fondandelar. Detta gör att fonden måste prestera minst avgiftens procent för att du ska gå break-even på din investering. Går den ytterligare mer i vinst gör du vinst på din investering. Länk: Wikipedia om fonder