Kan man räkna med att få pension?

Pension har blivit ett allt hetare samtalsämne under senare år. Jag tror det började med införandet av premiepensionsvalet för drygt 10 år sedan. Premiepensionen står dock för en ganska liten del av de totala pensionsavsättningarna. De stora delarna har du som pensionssparare fortfarande inget att säga till om.

PensionssparandeDet pratas också mycket om en höjd pensionsålder vilket verkar helt naturligt då vi förväntas leva längre. Idag har Sverige bland den högsta åldersgränsen för pension med en pensionsålder på 65 år. Denna vill de flesta politiker, både till höger och vänster, höja till 67 år. Fullt rimligt eftersom det kommer bli svårt att finansiera framtida pensionärer.

Du som gör pensionsavsättningar idag betalar för de som är pensionärer idag. För att du ska få ut din pengsion i framtiden krävs att det finns tillräckligt många som betalar in till pensionssystemet. Detta är något jag tror kommer fungera dåligt i framtiden. Jag räknar inte med att få ut mycket alls i pension. Det beror inte på att jag jobbar för lite för att få ut en bra pension. Istället jobbar jag cirka 130 procent av heltid. Jag tror att pensionssystemet kommer kollapsa. Eller kanske inte så drastiskt, men det kommer urhokas – ytterligare ett skrämmande ord. Det är i alla fall vad jag tror. Vi som är under 40 år kommer inte kunna förvänta oss att få lika hög pension som dagens pensionärer.

Det finns fler anledningar till min skeptiska syn på den framtida pensionen. Den ena anledningen bygger på att systemet fortsätter fungera, men att dåliga anställningsformer gör att arbetstagare idag inte kommer få ihop så mycket pensionssparande att det ger några större summor. En otrygg arbetsmarknad som skiljer sig mycket från 1900-talets trygga industrijobb.

Den andra anledningen till min skeptiska hållning bygger på att dagens system inte klarar av påfrestningarna från 40- och 50-talisterna som plockar ut sina pensioner. Kvar blir ett system som är tömt på pengar, samtidigt som inbetalningarna från den arbetsföra befolkningen blir mindre.

Det är hög tid att sluta sjunga studentsången, eller i varje fall skriva om följande rader:

Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.

Hjärtat må klappa med friska slag, men framtiden är allt annat än ljus för dem som tar studenten idag.