Viktigt att kolla upp inför husköp

Tio saker du bör titta närmare på när du ska köpa hus.

1. Taket

Köpa husEtt tätt tak är förutsättning för att de inte ska finnas obehagliga överraskningar. Läckande tak leder oftast till problem med mögel och röta. Vattnet kan leta sig långt ner i huset.

Kolla skicket utvändigt. Om taket är äldre än 50 år bör man lägga nytt tak. Kostnad 100 000 till 200 000 kr om man inte gör det själv. Nya takpannor och papp kostar runt 30 000 kr plus arbetet.

Kryp in i vinden och titta noggrant på råsponten, insidan av taket. Råsponten ska vara ljus och frisk. Är den mörk eller har mycket blånad så är det stor sannolikhet att taket har läckt en längre tid. Att byta ut råsponten och sedan takpannorna tar lång tid och kostar bra mycket mer än ovan uppskattade kostnader. Träet kan i vissa fall vara skadad utan att det har läckt in. Vanligt är att det är för dålig ventilation på vinden. Det kan orsaka skador på hela huset. Tilläggsisolering som lagts ovan på sågspån, äldre hus, kan leda till fuktskador på regelverket. Huset kan ruttna upp inne från om det är tilläggsisolerat. Undvik hus med tilläggsisolering eller besiktiga huset extra noggrant.

Om det rör sig om ett platt tak, fundera över om det är värt risken att köpa ett sådant hus. Platt tak är en riskkonstruktion.

2. Ytterväggar

Träfasader behöver ommålning minst var tionde år. Målarfärg kostar idag stora pengar. Dagens färger har en dålig hållbarhet. Ommålning tar tid, oftast en hel semester. Anlita företag kostar runt 50 000 kr. Kolla om träfasaden är frisk. Enklast att upptäcka röta är kontrollera ändträet. Stick med mejsel, syl, spik eller något annat vasst föremål. Om det känns mjukt är träet rötskadat och ska bytas för ommålning. Kostar stora pengar.

Väggar av puts eller reveterat. Kolla om det är helt och inte innehåller spricker. Ommålning med jämna mellanrum krävs för att det ska hålla. Reparationer av spricker kostar en del pengar. Målarfärgen måste vara av diffusionsöppen färg, det vill säga släppa igenom fukt åt bägge hållen.

Tegel, ett bra tegel är underhållsfritt och håller många år.

3. Grunden

Hus med källare innebär oftast inga större bekymmer. Om det har trängt in vatten genom källare väggarna bör man dränera om huset. Fuktigluft i källare finns det nästan alltid. Åtgärd är oftast omdränering och avfuktare eller högre värme med bra ventilation. Är källaren inredd bör man se upp med att det inte finns mögel bakomväggar och golv. Det krävs en hel del kunnande och noggrannhet vid inredning av källare. Kontrollera extra noggrant om källaren har boyta.

Torpagrund, krypgrund, är en riskkonstruktion när det gäller husgrunder. De är oftast fel utförda och kräver mekanisk ventilation. Risk för mögel och röta i golvbjälklagret.

Betongplatta är också en riskkonstruktion. Kontrollera, med hjälp av ritningar, att isoleringen av grunden är placerad under betongen. Man ska undvika att lägga isolering ovanpå betongplattan. Eller rättare sagt: om betongplattan är isolerad ovanifrån köp ej huset.

En annan sak som är viktig med betongplatta är att syllen är skyddad med tjärpapper. Det vill säga att reglerna till huset inte är direkt placerad på betongen. Det ska finnas tjärpapper mellan betongen och reglarna. I annat fall kommer träet att suga upp fukten från betongen och röta eller mögel bildas i väggen.

4. Fönster

Kontrollera att fönsterna är av bra kvalité. Fattas målarfärg och kitt, undersök om fönsterbågarna är skadade. Är träet murket, röta, kostar det en hel del att renovera fönsterna eller köpa nya.

5. Invändigt

Leta efter synliga tecken på tapeter och tak om det finns missfärgningar. Finns missfärgningar på tapeterna högt upp eller på innetaket kan det ha uppstått på grund av fuktskador.

6. Köket

Köket är viktig del av huset. Kontrollera hur skicket är. Kylskåp, spis och diskmaskin kostar en del att ersätta med nytt. Total renovering av kök kan kosta uppemot 200.000 kr. Lägg in nya hushållsmaskiner i kalkylen om de är gamla.

7. Tapeter och mattor

Hur husets skick är invändigt är av mindre betydelse i långa loppet. De flesta som köper hus vill ha nya tapeter och måla om. Men om det är slitet kan det kosta en del. Lägg in ommålning i kalkylen. Likadant med golv.

8. Tvättmaskiner frys

Kontrollera att skicket på tvättmaskinen och frysen. Finns det tillräckligt med utrymme för att torka tvätt? Finns torktumlare? Dessa frågor är viktiga, särskilt för familjer med barn. Det blir en hel del tvätt. Tvättstugan måste kunna klara av att fuktig tvätt hängs upp.

9. Tomten

Det viktigt med trivsam tomt. Kontrollera med tomtkartan hur stor tomten är. En del tomter har felaktiga stängsel, murar och liknade. Kan innebära att tomten är mindre än den ser ut. Det ingår i undersökningsplikten att kontrollera tomtens storlek.

10. Plåtdetaljer

Kolla att skicket på hängrännor och stuprör. Kolla också att plåt runt skorstenen och ventilations huvorna är i bra skick. Särskilt plåten runt skorstenen är dyra att få nytillverkade.

Viktigt vid husköp

Inte helt oviktigt att kolla runt i grannskapet. Hur verkar grannarna vara? Många gånger upptäcker folka att grannar är allt annat än trevliga. Lika bra att ta tjuren vid hornen och försöka prata med grannarna för att bilda sig en uppfattning. Dåliga grannar kan förpesta tillvaron.